Task Phase Members

Aerodynamics

Aerodynamics

Anyun R
Param pitroda
Anshul Chitnis
Soumik Roy
Reshma C
Tejjanya Singh

Advanced Drone Research

Advanced Drone Research

Sameer Saxena
Suryansh aryan
Harshavardhan Kulkarni
Aagam Shah
Ishita Agarwal
Debajyoti Roy
Karthik Gogisetty
Sagar Acharya
Deeptej More
Aayush
Parna Chowdhury
Pranav Prabhu

Management

Management

Raghav Khandelwal
Tripti Kumar
MVS Aashritha
Hema Srikruti Kanuparti
Vineeta D’souza

Research and Development

Research and Development

Chinmayi Rao
Arjun Bhattacharyya
Gavin Dsouza
M.Muzheir Ahmed
Sukanya Dubey
Shivani Ranjan
Prayushi Kumawat

Structures and Composites

Structures and Composites

Tejas Iyer
Anuj deshmukh
Anirudh Krishna Mittal
Anirudh Bharadwaj
Aman Sehgal
Divya
Pranav S
Gayathri Mohanlal
Pranav Paygude
Vikram A L
Yashvardhan Singh
Arlene Dsouza
Raman singh